Privacystatement en cookieverklaring

 

Privacyverklaring P. van der Velden Bedrijfswagens

 

P. van der Velden Bedrijfswagens vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Met deze privacyverklaring informeren wij jou over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

In deze privacyverklaring beschrijft P. van der Velden Bedrijfswagens BV (hierna: “P. van der Velden Bedrijfswagens” of “wij”) hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat.

 1. Wat is een persoonsgegeven?

Informatie waarmee wij een natuurlijk persoon kunnen identificeren, is een persoonsgegeven, bijvoorbeeld jouw naam of e-mailadres. Of deze informatie als een persoonsgegeven kan worden gekwalificeerd, hangt bijvoorbeeld af van of P. van der Velden Bedrijfswagens beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat wij deze inzetten om een natuurlijk persoon te identificeren. Zo beschouwen wij jouw kenteken en chassisnummer bijvoorbeeld ook als een persoonsgegeven.

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons of een van onze dealers of servicepartners. Wanneer je gebruik maakt van onze diensten kunnen wij bepaalde gegevens over jou vastleggen, bijvoorbeeld jouw interesses en communicatievoorkeuren. Hieronder volgt meer toelichting.

 1. Gegevens door jou aan ons verstrekt

Als je met P. van der Velden Bedrijfswagens een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig:

 • naam en adres
 • contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen)
 • geboortedatum
 • geslacht
 • klantnummer(s)
 • rijbewijsnummer
 • jouw voorkeur voor dealer of servicepartner
 • financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen).

Daarnaast verwerkt P. van der Velden Bedrijfswagens in het kader van de uitvoering een overeenkomst met jou of het verlenen van een dienst aan jou de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren:

 • kenteken van jouw voertuig;
 • chassisnummer en model van jouw voertuig;
 • technische gegevens over jouw voertuig;
 • onderhoudshistorie van jouw voertuig;
 • eigendomshistorie van jouw voertuig (tenaamstellingsgegevens);
 • andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.

B. Gegevens over jouw gebruik van onze diensten en/of producten

Als je gebruik maakt van diensten van P. van der Velden Bedrijfswagens of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

 • Gegevens die jij verstrekt bij het gebruik van onze website(s) of online klantenportaal, zoals naam, adres, contactgegevens, communicatievoorkeuren en mogelijk inloggegevens. Hieronder vallen ook de gegevens die jij aan ons doorgeeft en wij mogelijk verstrekken aan derden voor bijvoorbeeld het aanvragen van een offerte, het maken en bewaren van een online configuratie, het plannen van een proefrit of een werkplaatsafspraak. Voor beheerdoeleinden kunnen wij met behulp van logbestanden bijhouden wanneer je hebt ingelogd en bijvoorbeeld wat je hebt aangepast.
 • Bij het plannen van een proefrit hebben wij jouw rijbewijsnummer en geboortedatum nodig zodat wij kunnen borgen dat je bevoegd bent om het voertuig te besturen. Om je identiteit te verifiëren en de geldigheid van jouw rijbevoegdheid vast te stellen wordt door ons mogelijk een validatie gedaan bij het RDC (onderdeel van BOVAG). Deze gegevens gebruiken wij ook wanneer u een voertuig bij ons aanschaft en wij deze tenaamstellen via het RDW.
 • Een voertuig kan aan jouw klantprofiel gekoppeld worden. Deze koppeling kan op meerdere manieren tot stand komen, bijvoorbeeld omdat jij dit zelf aan ons doorgeeft of wanneer je bij ons voertuig aanschaft. De ontkoppeling van het voertuig van jouw klantprofiel vindt automatisch plaats wanneer wij een tenaamstellingswisseling (1b) doorkrijgen van het RDW via onze importeur. Ook kun je het voertuig laten  ontkoppelen door dit aan te geven via de klantenservice.
 • Gegevens die betrekking hebben op jouw randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer.
 • Gegevens die wij verbinden aan bepaalde patronen, zoals een status in het profiel dat wij over jou opstellen aan de hand van jouw consumptiegedrag, bijvoorbeeld de frequentie waarmee je een aankoop doet of dienst afneemt.
 • Surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties bijvoorbeeld met behulp van cookies of soortgelijke technieken (zie ook artikel 9 van deze privacyverklaring).
 • Klanttevredenheidsgegevens en gegevens over jouw gebruik van onze klantenservice. Hieronder vallen ingezonden brieven en e-mails, online chatsessies maar ook telefoongesprekken die je met ons voert en die kunnen worden opgenomen voor trainingsdoeleinden van onze medewerkers. Online chatsessies kunnen mogelijk aan jouw klantprofiel gekoppeld worden indien je hiervoor toestemming geeft.
 • Wanneer je een van onze locaties bezoekt, kan sprake zijn cameratoezicht op de terreinen en in het pand. Meer informatie hierover vind je in artikel 12 van deze privacyverklaring.

C. Gegevens die wij ontvangen van bij ons aangesloten importeur, servicepartners of andere businesspartners

In sommige gevallen ontvangen wij jouw persoonsgegevens van derden om onze of een gezamenlijke dienstverlening mogelijk te kunnen maken. De partijen waarvan wij gegevens ontvangen zijn:

 • Importeur van onze merken: jouw naam, adres, klantnummer, communicatievoorkeuren, voertuig- en gebruiksgegevens zoals: afgenomen (onderhouds)diensten, kenteken, chassisnummer, tenaamstelling voertuig en onderhoudsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:
  • om overeengekomen (onderhouds)diensten en producten te kunnen leveren,
  • indien nodig te herroepen en tegemoet te komen aan jouw verzoeken;
  • om onze dienstverlening te analyseren en te optimaliseren, ook door jouw gegevens te combineren met andere relevante gegevens; en
  • voor (direct) marketing- en verkoopdoeleinden.
 • Dienst Wegverkeer (RDW): naam, adres, kenteken, chassisnummer, tenaamstelling wijziging (1b). Jouw naam en adres verkrijgen wij alleen wanneer sprake is van een herroeping van een voertuig op basis van een wettelijke verplichting. Veelal gaat het dan om verplichte reparaties/updates die noodzakelijk zijn om verkeersveiligheid te borgen.
 • EDM B.V.: naam, straat, postcode, woonplaats en geboortedatum. Deze gegevens worden gebruikt voor datakwaliteitsdoeleinden om jouw gegevens zo up-to-date mogelijk te houden en om jouw gegevens actief te verwijderen uit onze systemen om bijvoorbeeld ongewenste communicatie te voorkomen.
 • Smart Profile B.V. en Graydon Nederland B.V.: naam en functie van contactpersoon en naam organisatie. Deze gegevens worden gebruikt voor datakwaliteitsdoeleinden om jouw gegevens zo up-to-date mogelijk te houden. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden voor marketing- en verkoopdoeleinden.
 1. Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat P. van der Velden Bedrijfswagens hun persoonsgegevens verwerkt.

 1. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens door P. van der Velden Bedrijfswagens  vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een overeenkomst met jou
 3. Wettelijke verplichting
 4. Gerechtvaardigd belang van P. van der Velden Bedrijfswagens of een derde

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, (IT-) beveiliging, preventie van fraude of andere criminele activiteiten, cameratoezicht, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding en juridische zaken.

 1. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

P. van der Velden Bedrijfswagens gebruikt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van deze privacyverklaring:

 • Om jou onze diensten en producten te kunnen leveren, inclusief het afhandelen van bestellingen, het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling [grondslag: 2].
 • Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het afhandelen van klachten en verzoeken, het vervullen van garantieverplichtingen of productherroepingen voor onze eigen dienstverlening [grondslag: 2 of 4].
 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie met jou inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de fabrikant, importeur en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden bijvoorbeeld om

proactief contact met jou op te nemen in het kader van voertuiggebreken of -storingen of om serviceafspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van mobiliteitsservices [grondslag: 2 of 4].

 • Om jou te informeren over onze producten en diensten kunnen wij jou via verschillende media benaderen met aanbiedingen, een loyaliteitsprogramma, prijsvraag, nieuwsbrief of andere commerciële informatie. Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om jezelf hiervoor af te melden door bezwaar te maken of jouw toestemming in te trekken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze je dit kunt doen. Wij proberen onze communicatie op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen. Het mogelijk koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens valt ook hieronder en doen wij alleen op basis van jouw toestemming. [grondslag: 1, 2 of 4].
 • Om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren verwerken wij mogelijk jouw gegevens, bijvoorbeeld voor marktonderzoek, het meten van klanttevredenheid, het opmaken van managementinformatie en het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken. Hierbij gebruiken wij zo min mogelijk jouw persoonsgegevens en werken zoveel mogelijk met niet herleidbare gegevens. [grondslag: 1 of 4].
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 3 of 4].
 • Het kunnen aanbieden van een proefrit of anderszins tijdelijk beschikbaar stellen van een voertuig. Hierbij kunnen wij jou vragen je te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en/of wanneer noodzakelijk maken wij een afgeschermd kopie van jouw rijbewijs of identiteitskaart/paspoort voor de duur van het gebruik van het voertuig. Dit doen wij om jouw identiteit vast te stellen en om het mogelijk te maken om aangifte te doen wanneer het vermoeden bestaat van diefstal of er sprake is van aantoonbare schade of wangedrag. [grondslag: 2].
 1. Delen met derden

P. van der Velden Bedrijfswagens deelt jouw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van deze privacyverklaring. Wij kunnen jouw gegevens verstrekken aan:

 • Gelieerde financiële dienstverleners met als doel aansluitende financiële diensten aan te bieden [grondslag: 2].
 • De importeur van het merk van jouw voertuig. Hierbij worden jouw gegevens verstrekt die bijvoorbeeld nodig zijn voor de levering van een (gezamenlijke) dienst of product op basis van een overeenkomst met jou. [grondslag: 2].
 • Bij het plannen van een proefrit kunnen wij jou vragen om ons te voorzien van jouw rijbewijsnummer en geboortedatum. Dit doen wij om te borgen dat je bevoegd bent om het voertuig te besturen. Om je identiteit te verifiëren en de geldigheid van jouw rijbevoegdheid vast te stellen, wordt door ons mogelijk een validatie gedaan bij het RDC (onderdeel van BOVAG). [grondslag: 2].
 • Gegevens over brandstofgebruik van jouw voertuig worden gedeeld met de RDW en de fabrikant van jouw voertuig. Zie voor meer informatie artikel 13 in de privacyverklaring. [grondslag: 3].
 • Derden die voor P. van der Velden Bedrijfswagens advertenties verzorgen. Hierbij worden jouw contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer) in gehashte vorm (pseudoniem, niet direct naar jou herleidbaar) verwerkt en verstrekt aan deze partijen voor zover dit wettelijk is toegestaan. Deze verstrekking vindt alleen plaats om doelgericht te kunnen adverteren, bijvoorbeeld via sociale media platformen of zoekmachines. [grondslag: 4].
 • Derden als wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens aan deze derden te verstrekken [grondslag: 3].
 • Derden als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden of van strafbare feiten of misbruik. Wij kunnen in deze gevallen persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3 of 4].
 • Andere bedrijfsonderdelen binnen P. van der Velden Bedrijfswagens  voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of vanwege gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, zoals het voeren van een centrale administratie of klantenservice en het analyseren van onze dienstverlening aan jou [grondslag: 2 of 4].
 • Derden die P. van der Velden Bedrijfswagens assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn, denk hierbij aan accountants en (juridisch) adviseurs [grondslag: 4].
 • Derden voor bedrijfseconomische doeleinden, denk hierbij aan de verkoop van bedrijfsactiviteiten of een reorganisatie [grondslag: 4].

P. van der Velden Bedrijfswagens gebruikt diensten van derden die kunnen fungeren als 'verwerkers', bijvoorbeeld hosting-dienstverleners, mobiliteitsdienstverleners en onderzoeksbureaus met als doel marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Deze dienstverleners ontvangen persoonsgegevens uitsluitend om te verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van P. van der Velden Bedrijfswagens.

Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt. Als persoonsgegevens naar een ontvanger in een land worden verstuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zorgt P. van der Velden Bedrijfswagens ervoor dat de wettelijk vereiste waarborgen worden genomen. Indien je nadere informatie wenst te ontvangen over de doorgifte van jouw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van P. van der Velden Bedrijfswagens  (zie artikel 12).

 1. Hoe lang wij gegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als dit nodig is, bijvoorbeeld zo lang als jij klant bent of interesse blijft tonen in de diensten van P. van der Velden Bedrijfswagens. Soms zijn wij ook wettelijk verplicht jouw gegevens te bewaren. Wij hanteren de volgende termijnen:

 • Gegevens die wij verwerken voor marketing- en verkoopdoeleinden bewaren wij twee jaar nadat een transactie met ons is afgehandeld. Bijvoorbeeld een aankoop in de webshop of de beëindiging van een contractdienst zoals een verlengde verzekering. Ook de gegevens die wij verwerken voor het maken van een offerte of een afspraak voor een proefrit vallen hieronder. Aan jouw klantprofiel gekoppelde voertuigen van P. van der Velden Bedrijfswagens bewaren wij uiterlijk vijf jaar tot na ontkoppeling van dit voertuig. Gegevens met betrekking tot een bezoek in de werkplaats van een dealer bewaren we uiterlijk vier jaar.
 • Gegevens die wij verwerken wanneer je contact hebt met onze klantenservice bewaren wij zolang jij klant bent of tot uiterlijk twee jaar tot na het laatste contactmoment. Hier geldt een uitzondering voor telefoongesprekken die eventueel worden opgenomen voor trainingsdoeleinden; deze worden uiterlijk na een periode van 30 dagen verwijderd. Ook voor gegevens die te maken hebben met klachten kan een uitzondering gemaakt worden; deze worden maximaal vijf jaar bewaard na het afhandelen van de klacht.
 • Gegevens over websitebezoeken die met behulp van cookies zijn verkregen, worden zo kort mogelijk bewaard met een maximale periode van twee jaar. Zie voor meer informatie ons cookie statement.
 • Financiële/fiscale gegevens die nodig zijn voor het opmaken van bijvoorbeeld facturen, contracten of interne rapportages bewaren wij minimaal zeven jaar op basis van wettelijke verplichtingen.
 1. In kaart brengen websitebezoek en e-mail leesgedrag

Wanneer je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, webbakens en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken, met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en jou een betere, snellere en veiligere klantervaring te bieden.

Wanneer je geabonneerd bent op een van onze nieuwsbrieven dan kunnen deze e-mails bijvoorbeeld voorzien zijn van webbakens, ook wel pixels genoemd. Met behulp van deze pixels kunnen wij bijvoorbeeld meten of en wanneer je onze e-mail hebt gelezen, met welke browser in welk voorkeurstaal dit is gebeurd, kunnen wij (delen van) het IP-adres van jouw apparaat zien en is voor ons inzichtelijk op welke links je eventueel geklikt hebt. Wanneer je wel onze nieuwsbrief wenst te ontvangen maar niet wenst dat deze analyses door ons worden uitgevoerd, dan kun je hierop bezwaar maken via onze klantenservice (“recht om bezwaar te maken tegen direct marketing”). Zie voor meer informatie over jouw rechten artikel 10 van deze privacyverklaring.

Als je geen cookies of verstrekking daarvan aan derden wenst, kun je dit weigeren door op onze websites de cookie instellingen te wijzigen. Voor meer details over ons gebruik van cookies en device fingerprinting technieken verwijzen wij naar ons cookie statement (<<hyperlink>>).

 1. Jouw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd en aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt. Naast het recht op inzage heb je met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • het recht om jouw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het recht om jouw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
 • het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van verwerking;
 • het recht op dataportabiliteit;
 • het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van P. van der Velden Bedrijfswagens of een derde (afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden).

Voor het indienen van jouw verzoek om één van bovenstaande rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via de klantenservice (zie artikel 12). Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. P. van der Velden Bedrijfswagens spant zich zo goed mogelijk in om binnen de wettelijke termijnen te reageren op jouw ingediende verzoek. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten. Om zeker van te zijn dat een verzoek door jou zelf is gedaan, kunnen wij vragen om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Dit vragen wij alleen als wij dit noodzakelijk achten om jou te kunnen identificeren en verzoeken wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. De kopie van jouw identiteitsbewijs vernietigen wij direct nadat wij jou hebben geïdentificeerd.

Bij jouw verzoek tot verwijdering van gegevens wissen wij waar mogelijk jouw gegevens, bijvoorbeeld gegevens die wij hebben gebruikt voor:

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie met jou inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de fabrikant, importeur en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden.
 • Om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren verwerken wij mogelijk jouw gegevens. Denk daarbij aan het uitvoeren van marktonderzoek, het meten van klanttevredenheid, het opmaken van managementinformatie en het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken.
 • Om jou te informeren over onze producten en diensten kunnen wij jou via verschillende media benaderen met aanbiedingen, een loyaliteitsprogramma, prijsvraag, nieuwsbrief of andere commerciële informatie.

 

Sommige persoonsgegevens wissen wij niet omdat deze noodzakelijk zijn voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen. Dit betreft jouw gegevens die verwerkt zijn voor administratieve doeleinden waarop bijvoorbeeld fiscale wetgeving van toepassing is. Hierbij kun je denken aan de gegevens die nodig zijn voor het opmaken van contracten of facturen, dit dienen wij minimaal 7 jaar te bewaren.

 1. Beveiliging en bescherming van gegevens

P. van der Velden Bedrijfswagens past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. P. van der Velden Bedrijfswagens heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen en industriestandaards.
 

 1. Cameratoezicht op onze locaties

Op locatie(s) van P. van der Velden Bedrijfswagens wordt mogelijk gebruikgemaakt van cameratoezicht. Als dit het geval is, word je hierop gewezen met diverse borden zowel binnen als buiten het pand en op het terrein. Cameratoezicht passen wij toe als beveiligingsmiddel om de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers te borgen en om de bezittingen van ons en/of klanten te beschermen tegen mogelijk misbruik, diefstal/criminaliteit en andere vormen van ongewenst gedrag.
Deze beelden kunnen door ons gebruikt worden om vast te stellen hoe en door wie eventuele schade is aangebracht, om deze schade te verhalen op de betreffende veroorzakers, of om de beelden te gebruiken voor aangifte en/of als bewijsmateriaal in eventuele rechtszaken.
Bij het betreden van ons terrein of pand kun je mogelijk herkenbaar in beeld komen waarbij deze beelden als persoonsgegevens gezien kunnen worden. Ons uitgangspunt is dat we niet méér gegevens verwerken dan nodig is om bovengenoemde doelen te bereiken, deze gegevens betreffen: foto- en videobeelden, datum, tijdstip en locatie waar(op) de opnamen zijn gemaakt.
Wij bewaren de gemaakte opnamen maximaal 2 weken, tenzij de opnamen nodig zijn voor het verhalen van schade, het doen van aangifte of als bewijsmateriaal. In dat geval bewaren wij de opnamen tot de claim dan wel gerechtelijke procedure is afgehandeld.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang. Wij hebben hierbij zorgvuldig een afweging gemaakt tussen onze genoemde belangen versus de mogelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de personen die mogelijk op de beelden worden vastgelegd.

Toegang tot de beelden is gelimiteerd tot alleen die personen die dit noodzakelijk voor hun functie dienen te gebruiken en altijd met inachtneming van strenge voorwaarden, zoals onder meer een geheimhoudingsplicht. Voor het beheer en onderhoud van onze systemen kan het nodig zijn dat onze leverancier inzage heeft in de systemen. Daarbij kan de leverancier ook mogelijk uw persoonsgegevens inzien. Dit gebeurt alleen als hier een concrete aanleiding voor is zoals hierboven benoemd en alleen indien hiertoe  passende contractuele afspraken zijn gemaakt.

In sommige gevallen dienen wij op grond van een wettelijke verplichting gegevens te verstrekken aan derden, zoals de politie. Daarbij kijken we altijd hoe we uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren met inachtneming van wat wettelijk van ons vereist wordt.

 1. Uitlezen brandstofverbruik en delen met derden

In jouw voertuig worden gegevens gegenereerd, verzameld en bewaard over brandstofverbruik. Bij deze  zogenaamde "On-Board Fuel Consumption Monitoring" (OBFCM) wordt bijvoorbeeld de afgelegde afstand en het totale brandstofverbruik opgeslagen. Bij hybride en elektrische voertuigen betreft dit de verbruikte elektrische energie gedurende de levensduur van het voertuig.
Volgens Europese wetgeving (Verordening EU/2021/392) dienen wij deze gegevens van personenauto’s en lichte bedrijfswagens bij elk werkplaatsbezoek (reparatie, onderhoudsbeurt of APK) uit te lezen en samen met het chassisnummer door te sturen naar de fabrikant van jouw voertuig en de RDW. Beide partijen dienen deze gegevens vervolgens door te sturen aan het Europees Milieuagentschap met als doel het vaststellen van het verschil tussen het brandstofverbruik met de WLTP-meetmethode en het werkelijke verbruik van voertuigen in de praktijk.
Omdat het de bedoeling is om de ontwikkeling van de werkelijke prestaties van het voertuig gedurende de geschatte levensduur te volgen, worden de gegevens voor een periode van 15 jaar voor hetzelfde voertuig verzameld en door het EMA voor een periode van 20 jaar bewaard. De gegevens worden na versturen niet door onszelf bewaard of voor andere doeleinden gebruikt. Het versturen van de gegevens vindt plaats middels beveiligde verbindingen.
Hoewel uw persoonlijke gegevens zoals naam en e-mailadres niet worden meegestuurd, zijn deze gegevens over brandstofverbruik in de Europese Verordening wel als persoonsgegevens aangemerkt. De AVG grondslag voor deze verwerking is Wettelijke Verplichting [grondslag 3]. Als eigenaar/berijder van het voertuig kan je tegen deze verstrekking bezwaar maken. Dit dien je bij elk werkplaatsbezoek opnieuw kenbaar te maken bij ons. De serviceadviseur zal je hierop wijzen en indien gewenst ook jouw bezwaar registreren: de gegevens worden dan niet verstuurd.

 1. Contact

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacyverklaring kun je contact opnemen met:

P. van der Velden Bedrijfswagens B.V.

Zweth 34

2991LH Barendrecht

Tel: 0180-619611

info@pvandervelden.nl         

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming die is aangemeld bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is iemand die binnen onze organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail via info@pvandervelden.nl en per post via bovenstaand adres (t.a.v. 'Privacy Office').

 1. Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Je zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht daarvan. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 01 september 2024

 

 

Cookieverklaring P. van der Velden Bedrijfswagens BV

Deze Cookieverklaring legt uit hoe P. van der Velden Bedrijfswagens BV cookies en vergelijkbare technologieën gebruikt op onze website http://www.pvanderveldenbedrijfswagens.nl

We willen benadrukken dat u altijd de keuze heeft om uw cookievoorkeuren aan te passen volgens uw wensen. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in deze verklaring, tenzij u uw cookievoorkeuren aanpast.

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Ze helpen websites om informatie te onthouden en uw ervaring efficiënter en persoonlijker te maken. Cookies kunnen tijdelijk zijn (sessiecookies), wat betekent dat ze worden verwijderd zodra u uw browser sluit, of blijvend (permanente cookies), die op uw apparaat blijven staan totdat ze handmatig worden verwijderd of wanneer hun vervaldatum is bereikt.

2. Welke soorten cookies gebruiken wij en waarom?

Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van de website. Ze stellen u in staat om door de pagina's te navigeren en gebruik te maken van de functies.

Prestatiecookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken, zoals welke pagina's het vaakst worden bezocht. Deze gegevens helpen ons om de werking van de website te verbeteren.

Analytische cookies: We maken gebruik van analyse-instrumenten van derden om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Deze gegevens worden geanonimiseerd en helpen ons om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken en hoe we deze kunnen verbeteren.

Advertentiecookies: We kunnen advertentiecookies gebruiken om relevante advertenties te tonen op basis van uw interesses. Deze cookies volgen uw surfgedrag en stellen adverteerders in staat om gerichte advertenties aan te bieden.

3. Cookie-instellingen beheren

P. van der Velden Bedrijfswagens BV gebruikt en plaatst de noodzakelijke cookies als u onze website bezoekt om te zorgen dat de website werkt. Alleen na goedkeuring plaatsen wij ook de analytische, prestatie en advertentiecookies U krijgt bij uw eerste bezoek de mogelijkheid om uw voorkeur voor het gebruik van de soorten cookies aan te geven. Wij bewaren uw voorkeur voor een volgend bezoek aan onze website. U kunt te allen tijde uw cookievoorkeuren beheren en cookies blokkeren of verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser.

4. Contact opnemen

Als u vragen heeft over ons gebruik van cookies of deze cookieverklaring, neem dan contact met ons op via

P. van der Velden Bedrijfswagens

Zweth 34

2991LH Barendrecht

Tel 0180-619611

info@pvandervelden.nl

Door onze website te blijven gebruiken, erkent u ons gebruik van cookies zoals beschreven in deze Cookieverklaring, tenzij u ervoor kiest uw cookievoorkeuren aan te passen. We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd bijwerken om veranderingen in ons cookiegebruik weer te geven. We raden u aan om deze verklaring regelmatig te controleren op updates.

5. Wijzigingen

We kunnen deze cookieverklaring van tijd tot tijd wijzigen. We zullen je informeren over wijzigingen in onze cookieverklaring maar raden je ook aan om dit beleid regelmatig te raadplegen. Dit beleid werd op 01 september 2024 voor het laatst aangepast.